Royalty-Free White Plant Stock Photos & Photography - Page 1

 1. #476 Photo Of A White Poinsettia Plant
  White Poinsettia Plant
 2. #472 Photo Of A White Poinsettia Center
  White Poinsettia Center
 3. #471 Photograph Of The Texture Of A White Poinsettia Leaf
  Texture Of A White Poinsettia Leaf
 4. #470 Photograph Of White Poinsettia Leaves
  White Poinsettia Leaves
 5. #469 Image Of A White Poinsettia Plant
  White Poinsettia Plant